Dar Ojca Świętego w święto Matki Bożej Fatimskiej

W sobotę 13 maja, w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Kresowicach koło Mościsk, odbyła się uroczystość koronacji koroną papieską figury Matki Bożej Fatimskiej. W uroczystości tej uczestniczyli ks. abp Claudio Gugerotti, nuncjusz Apostolski na Ukrainie, ks. abp Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski, wielu kapłanów, sióstr zakonnych i tysiące wiernych Kościoła rzymskokatolickiego, greckokatolickiego i prawosławnego.

Uroczystości rozpoczęły się procesją z figurą Marki Bożej od granic parafii z Mościskami. Po procesji przy ołtarzu polowym obok świątyni została odprawiona Eucharystia w czasie której arcybiskupi nałożyli koronę na łaskami słynącą figurę Najświętszej Marii Panny. W homilii przewodniczący Liturgii ks. abp Claudio Gugerotii, przypomniał, że metropolita lwowski ks. abp Mieczysław Mokrzycki był sekretarzem św. Jana Pawła II, który był papieżem zakochanym w Matce Bożej i ściśle związanym z fatimskim sanktuarium, bo przecież w jej święto został uratowany z zamachu na jego życie. Po tym wydarzeniu zaświadczył on, że to Maryja kierowała torem kuli, tak abynie uszkodziła ona życiowych organów w jego ciele. Dlatego kulę, która go przeszyła, złożył jako wotum Matce Bożej w Fatimie.

Jego Ekscelencja podziękował wszystkim za przybycie na uroczystość i wspólną modlitwę, ale przede wszystkim zachęcił do wyrażenia wdzięczności Niepokalanej Dziewicy, która nas tu zgromadziła. Jej słowa z Fatimy są aktualne również i dziś. Przestroga przed niebezpieczeństwem wojny, prośba o nawrócenie ateistycznej Rosji. Dzisiaj ludzkość również stoi na progu nowej katastrofy, ale Maryja przypomina nam o odpowiedzialności i zachęca nas do modlitwy na różańcu aby uratować świat.

Następnie nuncjusz Apostolski poinformował, że przyjechał do Kresowic nie tylko dla tego, aby razem z arcybiskupem Mokrzyckim koronować figurę Matki Bożej, ale również po to aby poinformować o darze Ojca Świętego dla wspólnoty katolickiej na Ukrainie. Papież Franciszek przychylił się do prośby metropolity lwowskiego o wyznaczenie biskupa pomocniczego. Dlatego dzisiaj ogłaszamy, że Jego Świątobliwość  mianował biskupem pomocniczym archidiecezji lwowskiej Kościoła rzymskokatolickiego na Ukrainie, brata Edwarda Kawę, delegata prowincjała Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych na Ukrainie i gwardiana klasztoru św. Antoniego we Lwowie.

Następnie arcybiskup Claudio zwrócił się do nowego biskupa pomocniczego: Drogi przyjacielu! Niech będzie błogosławiony Bóg, który wybrał ciebie w tak młodym wieku, aby być spadkobiercą apostołów i pierwszym świadkiem wiary. Urodziłeś się w tej archidiecezji, z tego miejsca chyba nawet widać twój dom rodzinny. Znasz mieszkańców tej ziemi i oni ciebie znają. Nie tylko tu jesteś znany. Byłeś gorliwym głosicielem Ewangelii. Swoją dobrocią i mądrością prowadziłeś swoich braci w życiu konsekrowanym i niezliczone grono ludzi szukających Boga. Dziękuję tobie za to że powiedziałeś „tak” twojemu nowemu zadaniu. Jesteś synem św. Franciszka i papież Franciszek ciebie wybrał. Będąc biskupem, zostań dalej franciszkaninem i ubogacaj Kościół święty charyzmatem świętego którego wszyscy lubią, ale pamiętaj, masz być biskupem dla wszystkich i współpracownikiem twego arcybiskupa. Ty nie przestaniesz być franciszkaninem, dobroć, braterstwo, gotowość przyjęcia, ewangelizacja prostymi słowami i prostymi gestami. Nie z godnościami, nie z zaszczytami tego świata, nie z rpagnienia władzy, ale przeciwnie, z odwagą wychodź poza granice instytucji, szukaj wszystkich, szczególnie zagubionych i poranionych. Takie przesłanie skierował do ciebie Ojciec święty w ubiegłą środę. Kochaj wszystkich tak samo mocno, jak kochasz swoich współbraci. Niech smutek cię nie ogarnia. Niech nie pochłania cię codzienna rutyna. Niech cię nie rozczarowują trudności i słabości Kościoła.

Szczęśliwej drogi. Przypomniałem sobie właśnie, że też 13 maja papież Franciszek został mianowany biskupem.

Następnie zwracając się do metropolity lwowskiego powiedział: Wam ekscelencjo papież Franciszek powierzył tego Brata Mniejszego, on od dziś, tak jak wy jest włączany w kolegium biskupów. Życzę nowemu biskupowi wszystkich potrzebnych łask i opieki Matki Bożej w całej jego posłudze.

Uroczystości w Kresowicach zakończyły się przeniesieniem figury Matki Bożej z ołtarza polowego do świątyni i modlitwą dziękczynną.

Po uroczystościach, nuncjusz apostolski i metropolita lwowski razem z biskupem nominatem i jego bratem o. Stanisławem odwiedzili dom rodzinny i złożyli gratulacje rodzicom Kazimierze i Stanisławowi Kawom.