OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

XXIX Niedziela Zwykła

22 października 2017 roku

1. Taca z dnia dzisiejszego jest przeznaczona na prace renowacyjne ołtarza bocznego. Dziękujemy za złożone ofiary.
2. W poniedziałek – wspomnienie św. Józefa Bilczewskiego, biskupa.
3. W czwartek o godz. 8.00 w naszym kościele będzie sprawowana Msza św. w intencji beatyfikacji Matki Marii od Krzyża Morawskiej.
4. W piątek o godz. 8.00 zostanie odprawiona Msza św. wspólna za zmarłych.
5. W sobotę – Święto śww. Szymona i Judy Tadeusza, Apostołów.
6. W niedzielę – Uroczystość Rocznicy poświęcenia własnego kościoła.
7. Zachęcamy do składania wypominków za zmarłych, za których będziemy modlić się w listopadzie.
8. W ostatnich dniach na cmentarzu Łyczakowskim odnaleźliśmy grób trzech braci franciszkanów. Wspólnymi siłami uporządkowaliśmy miejsce pochówku i w najbliższym czasie umieścimy tablicę upamiętniającą franciszkanów, którzy pełnili posługę duszpasterską we Lwowie i okolicach. Mogiła znajduje się na polu 21.  1 listopada po Mszy św. za zmarłych, która będzie sprawowana na cmenatrzu Łyczakowskim udamy się na modlitwę przy grobie zmarłych braci.

Serdecznie dziękujemy s. Bognie, s. Laurencie, s. Edycie, s. Tatianie i br. Sławkowi za trud włożony w zorganizowanie i przeprowadzenie „Wakacji z Bogiem” dla dzieci przy naszej parafii.

Bracia Franciszkanie