Ogłoszenia duszpasterskie

Święto Chrztu Pańskiego
8 stycznia 2017 roku

1. W piątek o godz. 18.00 zostanie odprawiona wspólna Msza św. za zmarłych.
2. Odwiedziny duszpasterskie rozpoczynamy 9 stycznia według listy, która znajduje się na tablicy ogłoszeń.
Na odwiedziny duszpasterskie należy przygotować: stół, nakryty białym obrusem, na stole – krzyż, świeca i woda święcona.
Prosimy o obowiązkowe zgłoszenie się do zakrystii, aby potwierdzić przyjęcie kapłana po kolędzie lub ustalić odpowiedni czas wizyty.
W czasie trwania wizyty duszpasterskiej kancelaria parafialna w poniedziałki i środy będzie nieczynna. Ze wszystkimi potrzebnymi sprawami prosimy o zgłaszanie się do proboszcza parafii po Mszach św.
3. W miesiącach lutym i marcu przy Bazylice Metropolitalnej Wniebowzięcia NMP zostaną przeprowadzone nauki przedmałżeńskie. Nauki będą odbywać się we wtorki i piątki o godz. 19.30. Szczegółowy plan spotkań przedmałżeńskich znajduje się na tablicy ogłoszeń.
Dziękujemy za ofiary, składane na utrzymanie Kościoła i Klasztoru. Niech Pan obdarzy Was swym pokojem i dobrem.