Język polski

– należy do grupy zachodniosłowiańskiej języków indoeuropejskich
– jest językiem ojczystym dla ok. 44 milionów ludzi na całym świecie
– język polski postanowiono używać w szkołach w 1285 r. obok łaciny
– najstarszy druk w języku polskim ukazał się w 1475 r. we Wrocławiu
– przeciętny Polak używa ok. 2000 słów w codziennych rozmowach

Ze względu na duże rozproszenie ludności polskojęzycznej po całym świecie i brak teraźniejszych badań nad stopniem utrzymywania języka polskiego wśród Polaków za granicą, bardzo trudno ustalić liczbę osób polskojęzycznych na stałe zamieszkałych poza granicami Polski. Szacunki podawane w różnych książkach mieszczą się w szerokim przedziale od 3,5 do 10 milionów. Skutkiem tych rozbieżności są różne dane o ogólnej liczbie rodzimych użytkowników języka polskiego.