Katecheza dla dzieci

Katecheza więc odbywa się w praktycznym nauczaniu w obecnym czasie w formie systematycznego nauczania w salkach katechetycznych przy parafii, w czasie godzin lekcyjnych w szkołach państwowych, w czasie przygotowania do różnych sakramentów i liturgii oraz także w czasie działalności różnych Ruchów i Stowarzyszeń Kościelnych powstałych przed i po Soborze Watykańskim II.

religia-dz

Przy naszej parafii Św. Antoniego na Łyczakowie katecheza odbywa się w sposób następujący: w salkach klasztornych w każdą sobotę klasy od 1 – 11 (godz. lekcyjna 45 min) dla dwóch grup – polsko języcznej od godz 10 do 15  i ukraińsko języcznych od godz. 13.00 do 16.00

W każdą niedzielę o godz 11.00 Msza Św z kazaniem dla dzieci i po niej katecheza dla przedszkolaków.

katecheza-szkolna

W Polskiej Szkole nr 24 im. Marii Konopnickiej dla klas od 1 – 11 odbywa się nauczanie wartości chrześcijańskich i katechezy w ramach przedmiotu „Etyki chrześcijańskiej” we wtorek, środę i czwartek. Jest to jedna godzina lekcyjna w tygodniu dla każdej klasy.