Żywy Różaniec

„Odmawiać Różaniec to znaczy udać się do szkoły Maryi
i uczyć się od Niej, Matki i apostołki Chrystusa,
jak żyć całkowicie zgodnie z wymaganiami wiary chrześcijańskiej.”
św. Jan Paweł II 2.10.1988 r.

Różaniec po łacinie rosarium — wieniec albo ogród róż.
Modlitwa to czas poświęcony Bogu. Wytrwała i szczera modlitwa człowieka bez reszty oddanego Bogu potrafi wybłagać liczne łaski, a nawet wyprosić u Boga cud! Najlepszą naszą Orędowniczką u Boga jest Jego Najświętsza Matka. Oprócz tego czas poświęcony modlitwie upodabnia nas do naszej Matki i Orędowniczki. Właśnie z modlitwy zaczęło się spotkanie Maryi z aniołem Gabrielem, kiedy ona usłyszała słowa: „Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami.” Teraz te słowa dla nas są modlitwą, która wysławia naszą kochającą Matkę. Wymawiając słowa tej modlitwy my jakby splatamy wieniec naszej Matce i zawsze Dziewicy Maryi. Aby zrobić wianek, trzeba się natrudzić.


Modlitwa różańcem, tradycja której zaczyna się od XII wieku, jest właśnie takim nieustannym robieniem wieńca dla Maryi. Za ojca Różańca Świętego uznaje się św. Dominika. Legenda głosi, że tej modlitwy nauczyła go sama Najświętsza Maryja i poleciła rozpowszechniać ją na całym świecie. Modlitwę różańcową popularyzowali liczni święci, którzy uważali różaniec za modlitwę doskonałą, gdyż w jej odmawianiu widzieli ratunek wobec grożących Kościołowi niebezpieczeństw.


Najbardziej popularną formą modlitwy różańcowej jest Stowarzyszenie „Żywego Różańca”. „Żywy Różaniec” jest zorganizowaną wspólnotą osób, które modlą się codziennie na różańcu rozważając 20 tajemnic z życia Jezusa razem z Maryją. Założycielką stowarzyszenia była Paulinę Jaricot (1799-1862) w Lyonie (Francja) w 1826 roku. Zgodnie z jej zamysłem każda osoba codziennie powinna odmawiać jedną tajemnice różańca. Obowiązkowo tę, którą jej jest podana do rozważania i modlitwy raz w miesiącu, przy tak zwanej „zmianie tajemnic”. Rozważanie jednej tajemnicy łączy się z odmawianiem jednego „Ojcze nasz”, 10 „Zdrowaś Maryjo” i jednego „Chwała Ojcu”. Każdy „ Żywy Różaniec” liczy 20 osób.


Ważnym jest także to, że wszyscy członkowie Różańca modlą się w tej samej intencji, którą podaje Kościół i która też się zmienia co miesiąca, takim sposobem oni codziennie łączą się ze wszystkimi różańcowymi wspólnotami świata. W czasie zmiany tajemnic, która odbywa się w pierwszą niedzielę miesiąca, każdy członek Róży otrzymuje nową tajemnicę, tak aby codziennie w różańcu były wymienione wszystkie tajemnice. Jeżeli nawet oddzielne członki „Żywego Różańca” odmawiają tylko jedną tajemnicę, to wszyscy jego uczestnicy otrzymują tę samą zasługę modlitwy całym Różańcem i każda z tych osób staje się niby żywą różą w modlitewnym wianku, który się splata dla Maryi.


Od połowy XIX w. wspólnota Żywego Różańca staje się najbardziej popularną różańcową wspólnotą modlitewną. Papież Grzegorz XVI w 1832 r. listem apostolskim zatwierdza stowarzyszenie Żywego Różańca i nadaje mu liczne odpusty, a jego opiekunką ustanawia młodą rzymską męczennicę św. Filomenę.


Członkowie Żywego Różańca mogą dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami, osiem razy w roku:
• w dniu przyjęcia do Żywego Różańca,
• Narodzenia Pana Jezusa (25 XII),
• Ofiarowania Pańskiego (2 II),
• Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie (25 III),
• Zmartwychwstania Pańskiego (zgodnie z kalendarzem liturgicznym),
• Wniebowzięcia Matki Bożej (15 VIII),
• w święto Królowej Różańca świętego 7 października.
• oraz Niepokalanego Poczęcia Maryi (8 XII)


Należeć do „Żywego Różańca” znaczy być otwartym na potrzeby innych czerpać siły z miłości do naszej Matki i dziękować Jej za wszystkie Jej łaski a wynagradzać za wszelkie zło, zniewagi i grzechy przeciwko Jej Niepokalanemu Sercu. Rozważanie tajemnic z życia Jezusa i Maryi połączone z modlitwą może wiele nas nauczyć, ale oprócz tego czas poświęcony modlitwie za potrzebujących upodabnia nas do naszej Matki i Orędowniczki.


W naszej parafii są takie wspólnoty „Żywego Różańca”: Róża św. Antoniego, Róża Chrystusa Króla, Róża św. Beretty Molly,
Róża św. Maksymiliana Kolbego.