Najważniejsze wydarzenia

z historii kościoła św. Antoniego we Lwowie

23.06.1617 — nadanie przez rajców lwowskich zakonowi oo. francisz­kanów miejsca poza  murami miasta na Łyczakowie, dla budowy kościoła św. Antoniego
27.10.1617 — potwierdzenie przez króla Zygmunta III Wazę nadania rady miejskiej
1618 — początek budowy drewnianego kościoła
1648 — zniszczenie kościoła podczas oblężenia Lwowa przez Kozaków
1652 — pożar odbudowanych drewnianych ścian kościoła
1669 — rozpoczęcie odbudowy kościoła z ciosanego kamienia przez oo. franciszkanów. Pierwszym wielkim fundatorem kościoła jest książę Konstanty K. Wiśniowiecki
1718-1720 — okres zakończenia budowy murowanego kościoła, rozpoczęcie prac nad wystrojem i  wyposażeniem świą­tyni. Fundatorem i dobroczyńcą prac wykończeniowych kościoła i klasztoru jest książę Janusz A. Wiśniowiecki
21.06.1739 — konsekracja kościoła przez abp sufragana Samuela Głowińskiego
3.10.1784 — rozporządzenie opuszczenia kościoła i klasztoru przez zakonników franciszkańskich w wyniku reformy józefińskiej
1785 — nadanie praw kościoła parafialnego prowadzonego przez księży diecezjalnych
1.01.1786 — wprowadzenie pierwszego diecezjalnego proboszcza i wikariuszy do parafii
1818 — zbudowanie dzwonnicy
1845 — początek długoletnich odnawiań kościoła z zabudowaniami i dokonywanie przeróbek

0_61638_6c4dd2dc_xl

1885 — rozbudowa plebanii
1898 — 1904 — odbudowa przedsionka kościoła i bocznych kaplic z rozbudową zakrystii
1926 — otrzymanie nowych dzwonów
1946 — kościół nie zostaje zamknięty przez władze sowieckie, funkcjonuje nieprzerwanie, traci część parceli ogrodo­wej z zabudowaniami gospodarczymi, utrata części pomieszczeń w budynku plebanii
1950 — zabranie przez władze sowieckie całego budynku plebanii
1970-1989 — systematyczne odnawianie kościoła przez ks. K. Mą­czyńskiego
1991 — rok wznowienia łacińskiej archidiecezji lwowskiej przez papieża Jana Pawła II i ponowne przejęcie opieki nad kościołem św. Antoniego przez oo. franciszkanów po 206 latach od czasu opuszczenia przez nich świątyni
14.04.1995 — metropolita lwowski abp Marian Jaworski przekazał ka­nonicznie kościół na rzecz oo. franciszkanów konwentualnych0_6163d_e13461a2_xl