Katecheza dla młodzieży

Katecheza łączy się z niektórymi elementami pasterskiej misji Kościoła, chociaż się z nimi nie utożsamia. Mają one aspekt katechetyczny, przygotowują do katechezy lub z niej wynikają. Są to: pierwsze głoszenie Ewangelii tzw. Kerygma, czyli przepowiadanie misyjne w celu wzbudzenia wiary, poszukiwanie racji, doświadczenie życia chrześcijańskiego, celebracja sakramentów, umacnianie wspólnoty eklezjalnej, świadectwo apostolskie i misyjne. O ile Kerygma jest przepowiadaniem pierwszych prawd wiary – jest jak fundament domu – o tyle katecheza jest ich pogłębieniem i poszerzeniem – jest jakby budowaniem ścian tegoż domu. Kerygma i katecheza zawsze łączą się ze sobą i wzajemnie przenikają. Są całością doświadczenia wiary. Stąd bardzo wcześnie nazwano katechezą całość wysiłków podejmowanych w Kościele, by formować uczniów i pomagać ludziom wierzyć, że Jezus jest Synem Bożym, ażeby przez wiarę mieli życie w Jego imię, by by wychowywać ich i kształtować w tym życiu i w ten sposób budować Ciało Chrystusa.

mlodziez

Katecheza odbywająca się w ramach spotkań Wspólnot Parafialnych:

– Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Żywy Ogień”- spotkania w każdy poniedziałek o godz 19.30.

– Wspólnota modlitewno – biblijna „Skała”- spotkania w każdą środę miesiąca o 19.00 godz.

– Wspólnota „Gloria” dla młodzieży nastoletniej od 14 do 18 lat – spotkania w każdy piątek a w środę spotkanie animatorów o godz.19.00

– Wspólnota „San Damiano” dla młodzieży studenckiej od 18 do 30 lat – spotkania w każdą sobotą o godz 19.00

– Wspólnota „Wiara i Światło” dla osób niepełnosprawnych – spotkania w każdą pierwszą i trzecią sobotę miesiąca o godz. 11.00

– Wspolnota III Zakonu Franciszkańskiego – spotkania w każdą drugą i czwartą sobotę miesiąca o godz. 11.00

– Wspólnota Domowego Kościoła – spotkania raz w miesiącu w trzecią sobotę miesiąca o 15.00 godz.

– Wspólnota „Rodzina Rodzin” spotkania raz w miesiącu w trzecią niedzielę miesiąca o godz. 12.00

– Wspólnota Rodzin „Beretty Molli” – spotkania dwa razy w miesiącu w pierwszą i czwartą niedzielę miesiąca o godz. 12.00